Ciekawa jest historia tego wodza. Jego ojciec porwał żonę jednego z wodzów merkickich. Nie jest do końca wiadomo, czy była to wielka romantyczna miłość, czy uprowadził ją siłą, ale raczej źródła historyczne podają, że było to tylko zauroczenie. Niestety życie Dżyngis-hana nie było także spokojne. Ojciec zeswatał go już w wieku 8 lat, ze starszą o rok córką wodza Ongiratów Boerte, co wiązało się z tym, że musiał opuścić dom rodzinny i pojechać do teściowej. A wiadomo, że teściowej synek nie spodobał się, i prawdopodobnie otruła jego ojca, czym sprowadziła ogromną biedę Dżyngis-hana, który żył w biedzie z matką i rodzeństwem na wygnaniu.

W wieku 10 lat kolegował się ze starszym o rok Dżamuką i zawarł z nim pakt braterstwa, może i mieszając krew. Następnie ze swoim rodzonym bratem Kasarem zabił innego starszego brata przyrodniego i tym samym stał się najważniejszym mężczyzną w rodzinie. Wkrótce odzyskał swoją żonę Boerte oraz posag. O teściowej już nic nie wiadomo. Ale już kilka lat w odwecie merkici porwali żonę Dżyngis-hana Boerta, którą odzyskał po kilku miesiącach, co ciekawe w ciąży. W owych czasach Dżyngis-han prowadził wojny, zawierał pakty, odnosił sukcesy, ale jednocześnie został pokonany i przebywał wiele lat w niewoli, która przyczyniła się między innymi do tego, że w historii jego życiorysu pojawia się duża luka. Wiadomo, jednak, że dopiero, jak próbował zeswatać swojego syna, doszło do konfliktów, podczas którego przejął władzę nad kilkoma ludami, a w wyniku tego zaczął się krystalizować jeden organizm – Imperium Mongolii. Dżyngis-han miał wiele żon i wiele dzieci. Podbijając kolejne ludy, aby ugruntować swoją pozycję, oddawał podbitemu wodzowi jedną z córek. Natomiast synowie Dżyngis-hana nie mogli dojść do porozumienia w sprawie władzy. Najstarszy syn był posądzony, o to, że nie jest z krwi i kości Dżyngis-hana, a jest merkickim podrzutkiem, dlatego prawdopodobnie na kilka miesięcy przed śmiercią samego Dżyngis-hana najstarszy syn Dżoczi został zamordowany. Ostatecznie władza nad Imperium Mongolii została podzielona pomiędzy kilku braci będących synami Dżyngis-hana i Boerte.