Gazeta Turystyczna to nowy projekt, którego celem jest udostępnienie szerokiemu gronu specjalistycznego narzędzia informacji i wspomagania w turystyce. Turystyka to bardzo ogólnie. Będę przede wszystkim skupiał się na promocji krajów o walorach turystycznych, regionach turystycznych, atrakcjach turystycznych, bazie noclegowej. Przedmiotem zainteresowań Gazety Turystycznej będą również organizatorzy turystyki, przewoźnicy, informacje turystyczne, gastronomia, organizatorzy różnych imprez i koncertów, podróżnicy i inne firmy usługowe działające w turystyce. 

Drodzy Czytelnicy, odwiedzajcie Gazetę Turystyczną codziennie, ponieważ będę publikował wiadomości dnia, aktualności z branży, kalendarz imprez. 

Będę pisał o ludziach z branży, informował o organizowanych targach turystycznych, workshopach, wyjazdach studyjnych.

Będę tworzył ciekawe raporty, poradniki i porównania. Nie omieszkam komentować prawo w turystyce, narzędzia informatyczne w turystyce, a w wolnych czasie pokuszę się o komentarz potraw w restauracjach, a także regionalnych potrawach, charakterystycznych dla opisywanych i omawianych regionów turystycznych.

Początki może będą trudne, amatorskie, ale będę w sposób systematyczny pracował, nad jakością artykułów oraz pomocnym ich charakterem dla osób będących profesjonalistami w branży turystycznej.

Z pozdrowieniami

Redaktor naczelny
Dariusz Cieśla
Gazeta Turystyczna