Nazwa Salzburg zawiera w sobie sól (Salz-burg). To ona bowiem, wydobywana w okolicach miasta i nazywana „białym złotem”, nadała mu imię. Salzburg to jednak nie tylko historia soli. To przede wszystkim miasto o bogatej tradycji kultury i sztuki, które po dziś dzień urzeka swoją wyjątkowością. 

Fakty pozwalają spojrzeć na to miasto z sympatią, a jednocześnie zaskakują. Salzburg zamieszkuje niespełna 150 tys. mieszkańców, a mimo to odbywa się tu każdego roku aż 4 tys. imprez kulturalnych. Jego starówkę zdobi 20 barokowych kościołów. Uwagę przyciągają twierdza Hohensalzburg, barokowe kopuły i wieże katedry oraz kościół franciszkanów i uniwersytecki. W dali majaczy masyw owianej legendami góry Untersberg. 

Historia miasta

W czasach Imperium Rzymskiego na miejscu dzisiejszego Salzburga istniało miasto pełniące funkcję ważnego ośrodka administracyjnego. Leżało ono na skrzyżowaniu głównych dróg, łączących południową część kraju z północną. Założone pod koniec VII w. n.e. miasto Salzburg („Solnogród“) stanowiło od średniowiecza do XIX w. stolicę katolickiego księstwa kościelnego. Na tronie zasiadał tu arcybiskup, piastujący równocześnie władzę świecką. Źródłem bogactwa kraju i zamożności jego mieszkańców była sól. Dochody z handlu solą umożliwiały władcom okresu baroku wznoszenie okazałych budowli na wzór włoski. Do chwili obecnej miasto określa się mianem „niemieckiego Rzymu“. 

Salzburg Mozartowski

Największy syn Salzburga do dziś podbija serca melomanów ze wszystkich zakątków świata. Wolfgang Amadeusz Mozart urodził się 27 stycznia 1756 roku w stolicy niewielkiego państewka kościelnego. Jego dom rodzinny przy Getreidegasse należy do najczęściej fotografowanych obiektów w Austrii. W nim powstało blisko 350 słynnych dzieł genialnego kompozytora. Tu położony został fundament pod jego niezwykłą karierę muzyczną. Dzieciństwo i młodość spędzone w Salzburgu, jego rodzina i najbliższe otoczenie, uczyniły z Mozarta tego, za kogo uznawany jest do dzisiaj: kompozytora wszech czasów, uniwersalnego muzyka, który swą twórczością otworzył nowy rozdział w historii muzyki. W 2006 roku Salzburg z wielką pompą obchodził 250. rocznicę jego urodzin. 

Wyjątkowe miasto

Walory krajobrazowe okolic Salzburga znane są na całym świecie, podobnie jak słynny widok na starówkę z wysokości ogrodów Mirabell. W 1997 roku UNESCO wpisało zabytkowe centrum miasta na listę Światowego Dziedzictwa Kultury jako miejsce o niezwykłym pięknie i unikatowej wartości historycznej. Dziś w Salzburgu mieszczą się siedziby różnych władz świeckich i kościelnych.

Festiwal Salzburski

„Każdy plac, każda uliczka wydaje się jakby z góry stworzona na scenę teatralną. Atmosfera Salzburga przesiąknięta jest pięknem, teatrem i sztuką …“, twierdził Max Reinhardt, reżyser teatralny i główny inicjator Festiwalu Salzburskiego. W 1920 roku, krótko po zakończeniu I wojny światowej, Max Reinhard zrealizował wspólnie z kilkoma innymi mieszkającymi w Salzburgu artystami i intelektualistami (m.in. Richardem Straussem, Hermannem Bahrem, Franzem Schalkiem oraz poetą i dramaturgiem Hugo von Hofmannsthalem), swoją wizję przeobrażenia całego miasta w scenę. Powołanie do życia festiwalu było dla niewiele dotychczas znaczącego miasta nad rzeką Salzach ważnym impulsem do zaprezentowania się światu. „Jedermann“ – pierwszy spektakl festiwalu – był i jest od samego początku stałym punktem programu każdej jego edycji. Odbywający się już od przeszło 80 lat Festiwal Salzburski należy do najbardziej renomowanych wydarzeń muzycznych na naszym globie. 

Jeden z najwybitniejszych dyrygentów XX wieku, Herbert von Karajan, urodził się 5 kwietnia 1908 roku w Salzburgu. W 1967 roku założył Festiwal Wielkanocny, a w 1973 roku Festiwal w Zielone Świątki. Wysoki poziom artystyczny obu imprez cenią sobie najwięksi znawcy kultury i sztuki na całym świecie. 

Kultura, gospodarka, nauka

Program kulturalny Salzburga wypełnia przeszło 4 tysiące imprez rocznie. Rok artystyczny inauguruje w styczniu Tydzień Mozartowski, po którym następują: Festiwal Wielkanocny, Festiwal w Zielone Świątki oraz letni Festiwal Salzburski. Październik to miesiąc Dni Kultury. Początek listopada stoi pod znakiem jazzu (Salzburska Jesień Jazzowa). Okres oczekiwania na Boże Narodzenie uświetniają nastrojowe Śpiewy Adwentowe w Wielkim Domu Festiwalowym. 

Salzburg jest miastem akademickim, centrum kongresowym i uzdrowiskowym. Na dwóch uczelniach – Paris Lodron Universität i Universität Mozarteum – studiuje blisko 12 tys. studentów. W 2001 roku otworzyło swe podwoje nowoczesne Centrum Kongresowe o pow. 15 tys. m². O międzynarodowym znaczeniu rodzinnego miasta Mozarta świadczy fakt, że pod względem ilości placówek konsularnych prześciga je w Austrii jedynie Wiedeń. Politycy utrzymują intensywne kontakty z konsulatami, przy czym współpraca nie ogranicza się wyłącznie do spraw urzędowych, ale obejmuje również dziedziny nauki, gospodarki i turystyki. Swoje znaczenie turystyczne Salzburg zawdzięcza centralnemu położeniu i korzystnym połączeniom komunikacyjnym. W ubiegłym roku zanotowano w mieście 6,8 mln turystów. 

Turystyka przynosi ponad 360 mln euro rocznie, tj. 25 proc. lokalnego produktu społecznego brutto. Branża turystyczna zapewnia ok. 7500 miejsc pracy. Salzburg jest siedzibą Europejskiej Akademii Nauk. Wybitny malarz Oskar Kokoschka założył po wojnie w twierdzy szkołę dla młodych artystów, tzw. „Schule des Sehens“, znaną dzisiaj pod nazwą „Międzynarodowa Akademia Letnia“. Szerokim echem na świecie odbijają się też słynne Rozmowy Humanistyczne, które od kilku dekad prowadzone są właśnie w Salzburgu.

Wycieczki do Salzburga, Innsbrucka i w Alpy organizuje:

Biuro Podróży Travelgroup www.travelgroup.pl

Materiał dostarczył: Österreich Werbung